Úhrady služeb

velikost textu
+

Sazebník úhrad za poskytování sociálních služeb v DNZR

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ platná od 1.8.2022

Jednolůžkový pokoj

 • samostatný s předsíní, vlastním WC a sprchovým koutem 235,-Kč/den
 • samostatný s předsíní a vlastním WC 225,-Kč/den
 • společná předsíň, WC a sprchový kout pro vedlejší pokoj 215,-Kč/den

Dvojlůžkový pokoj

 • s předsíní a WC 205,- Kč/den
 • velký,bez sociálního zařízení 200,- Kč/den
 • malý, bez sociálního zařízení 185,- Kč/den

Trojlůžkový pokoj

 • bez sociálního zařízení 195,- Kč/den

ÚHRADA ZA STRAVU platná od 1.8.2023

 • normální strava 220,-Kč/den
 • diabetická strava s druhou večeří 230,-Kč/den

ÚHRADA ZA POSKYTNUTÉ ÚKONY PÉČE

 • Měsíční úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle §73 ods.4 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Zprostředkováváme služby kadeřnice, pedikérky, masáže a revize schválených soukromých elektrospotřebičů. Cena se řídí dle vlastních ceníků poskytovatelů služeb, s kterými jsou klienti předem seznámeni.

Informace k úhradám nákladů za sociální služby a spoluúčasti na úhradě nákladů jiných osob

ÚHRADA NÁKLADŮ ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Uživatel si hradí ze svého příjmu ubytování a stravu. Ze svých zdrojů si hradí i další výdaje, jedná se například o:doplatky za léky, drobné nákupy, hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír,absorpční podložky,mycí žinky,ošetřující tělové pěny apod.)aj.

Poskytnutá péče je hrazena z přiznaného příspěvku na péči.

STANOVENÍ VÝŠE ÚHRADY

Po úhradě za ubytování a stravu musí užiavteli zůstat alespoň 15% jeho příjmu ( dle par. 73 ost. 3, z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v planém znění).

Nepostačuje-li uživateli příjem na plnou úhradu za ubytování a stravu, má povinnost doložit výši svého skutečného příjmu pro účely stanovení výše úhrady. Příjmem osoby se pro tyto účely rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na péči. Užiavtel je dále povinnen neprodleně oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši snížené úhrady.

Je tedy na užiavteli, zda:

 • bude požadovat sníženou úhradu (a doloží tak výši svý skutečných příjmů) nebo
 • bude hradit plnou úhradu (výši svého příjmu pak dokládat nemusí,ale podepíše čestného prohlášení, že souhlasím se stanovením plné výše úhrady ).

SPOLUÚČAST NA ÚHRADĚ NÁKLADŮ

V případě, že příjem uživatele nepostačuje k zaplacení plné výše úhrady stanovené za poskytovanou sociální službu, může se poskytovatel dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů za ubytování a stravování (ve smyslu odst.3 §71 zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních službách, v platném znění) s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována popřípadě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou.

Virtuální prohlídka